Föreningsinformation

Föreningen har Gällstaö inom Ekerö kommun som verksamhetsområde. Föreningens ändamål är att inom området genomföra och skapa förutsättningar för samvaro och aktiviteter samt att bevara och utveckla områdets naturvärden och kulturella egenart.

Det finns idag 342 hushåll på ön och de flesta är medlemmar i föreningen.

 

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kr / fastighet betalas in till föreningens bankgiro: 5331-8101.

Inbetalningskort med information skickas varje år via föreningens kassör.

 

Vad får du för medlemsavgiften?

Avgiften är en frivillig medlemsavgift och nyttjas för att hålla exempelvis föreningsområdets natur, lekplats, fotbollsplan och multisportbana i fint skick. 

Gällstaö Natur- och Kulturförening är också med och arrangerar Valborg, Midsommarfirande och stöttar även andra aktiviteter på ön. 

 

Kallelse till GNK årsmöte skickas via vårt nyhetsbrev 

Vill du få nyhetsbrev från Gällstaö Natur & Kulturförening så anmäl dig här.

 

Anmälan om medlemskap

Vill du bli medlem i Gällstaö Natur- och Kulturförening? Skicka oss ett meddelande.

 

Under årsmötet 2017 beslutades att byta namn från Gällstaö Fastighetsägareförening till Gällstaö Natur- och Kulturförening.