Entréprojektet - Förnyelse av Gällstaös infart och kanal


Entréprojektet nedröstad på årsmötet 29 april 2014

På årsmötet 2014 beslöt föreningen att inte godkänna styrelsens projektförslag.  Arbetet med projektet är därför stoppat till frågan ev. tas upp på ny av föreningens medlemmar. Mötesprotokoll finns här.


Bakgrund

På årsmötet 2013 beslutade föreningen att ta initiativ ett projekt för utveckling av Gällstaös entré inklusive muddring av kanalen. Föreningen beslutade att sätta av medel att bidra med 60 % av projektinvesteringen, dock maximalt 600 000 SEK. Styrelsen fick i uppdrag att utse en arbetsgrupp att ta fram ett projektförslag och genomföra projektet.


Projektet

Arbetsgruppen har tagit fram ett projektförslag som i stora drag består av följande delmoment (se även bilder nedan):

  1. Muddring av kanalen från Mälaren och fram till Svansjön och på båda sidor av trumman under Herredagsvägen. Efter muddring kommer kanalen kanalen vara ca 8 m bred och ca 2 m djup.
  2. Anläggning av parkmark (äng) mellan kanalen och Herredagsvägen på området som sträcker sig från Solsidevägen och fram till Svansjön
  3. Anläggning av parkmark (gallring) på båda sidor av infarten till Gällstaö från Bryggavägen till och med Svansjön inkl. anläggning av enkel brygga vid Svansjön och skylt vid infarten. Momentet inkluderar även grävning på båda sidor kulvert samt skötselskostnader följande 5 år.

 

Delmoment 1: Muddring av kanalen 8 m bred och 2 m djup

 

 
Delmoment 2: Område som iordningställs till parkmark

 

Delmoment 3: Infarten gallras ur och iordningställs som parkmark

 

Vad har hänt

Arbetsgruppen har tagit fram ett detaljerad projektförslag, behandlat utestående öppna frågor och fått offerter från tre olika entreprenörer,

Projektförslaget blev nedröstat på årsmötet 2014 och styrelsen kommer därför tyvärr inte arbeta med projektet tills frågan ev. tas upp på nytt av föreningens medlemmar.

Hör gärna av dig direkt till en av oss i styrelsen om du har frågor!