Årsmöte 2022

GNK årsmöte sker digitalt söndagen den 3 april 2022 kl. 14.00. 
 

Koppla upp dig via: https://meet.google.com/iin-pyit-gwi eller ring in: +46 8 505 453 12 PIN: 413 522 544#


Eventuella motioner skickas via mail: info@gallstao.info senast 2 veckor innan mötet. 
 
 
Det har inte inkommit några motioner till detta årsmöte.
 
Medlemsavgiften på 300 SEK räcker tyvärr inte till allt vi skulle vilja göra så därför föreslås en höjning av årsavgiften till 500 SEK per hushåll. Förutom medlemsavgifterna har GNK även en investeringsfond som ger 100 000 SEK i avkastning varje år vilket gör att vi har råd att göra vissa extra utgifter.

I stadgarna står:
"Föreningens ändamål är att inom området genomföra och skapa förutsättningar för samvaro och aktiviteter samt att bevara och utveckla områdets naturvärden och kulturella egenart." 

2022 skulle vi vilja avsätta 300 000 SEK som en extra satsning nu när vi varken arrangerat Valborg eller Midsommar som under ett normalt år.

Styrelsen har på förslag att sätta upp elljus vid gångstigen mellan Föreningshuset och Ringvägen för 300 000 SEK för att det ska kännas tryggare för barn och vuxna att gå till lekplatsen på vintern. 

Det är medlemmarna på ön som bestämmer vad som är viktigast på årsmötet.