Dokumentarkivet

I dokumentarkivet finns publika dokument för respektive år.

Exempelvis revisionsberättelser, balansräkning, kallelser, årsmöten och resultatrapporter.


År 2024 2023 2022 2021 2020  2019  2018  2017  2016  2015   2014   2013   2012  2011  2010  2009