GNK tillgångar och tomter

Lantmäteriets dokumentation över GNK:s fasta tillgångar i form av mark på Gällstaö.